Prawo administracyjne

  •  sporządzanie odwołań i skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego w tym reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi.