Zespół. Kancelaria Brydak
Jacek Brydak
adwokat Jacek Brydak
Karierę adwokata rozpoczął w 1976 roku. Od 2007 roku do 2013 roku zasiadał w Prezydium Okręgowej
Rady Adwokackiej w Warszawie. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ORA.
Uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką odznaką  Adwokatura Zasłużonym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze Prawa Konstytucyjnego. Ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy a następnie aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie, po czym rozpoczął praktykę indywidualną jako adwokat.
W latach ’80 zaangażował się w działalność Klubu Myśli Politycznej Dziekania – organizacji opozycyjnej, propagującej ideę społeczeństwa obywatelskiego. Jest absolwentem seminarium Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym, zorganizowanego przez Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. Działa w organach samorządu adwokackiego. Był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka i Prawa Unii Europejskiej Okręgowej Rady Adwokackiej, a od 1995 roku jest delegatem na Krajowe Zjazdy Adwokatury. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, w szczególności w zakresie podstępowania rozwodowego, majątkowego i spadkowego, a także w prawie cywilnym oraz karnym. Od prawie dwóch dekad reprezentuje klientów także w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  

adwokat Łukasz Brydak
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w katedrze Prawa
Międzynarodowego. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Ukończył aplikację adwokacką przy ORA w Warszawie, po czym rozpoczął praktykę indywidualną jako adwokat.
Jest także absolwentem seminarium Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym, zorganizowanego przez Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. Dodatkowo, z Ośrodkiem Rady Europy współpracował jako wolontariusz. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, spadkowym, administracyjnym, a także w zakresie praw człowieka.

Doradza klientom indywidualnym oraz firmom. Interesuje się tematyką wojskową. Jest współtwórcą regulaminu Symulacji Militarnej CCS w województwach Mazowieckim oraz Łódzkim.