Prawo karne, karnoskarbowe oraz wykroczenia

  • reprezentacja w pełnym zakresie tak w postępowaniu sądowym jak i przygotowawczym,
  • prowadzenie sprawa z zakresu prawa karnego wykonawczego, jak odraczanie wykonania kary itp.