Pozostałe

 • sporządzanie analiz, opinii prawnych, umów oraz wszelkich pism sądowych,
 • przygotowywanie pozwów, apelacji, skarg kasacyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych,
 • reprezentacja swych klientów przed:
  • organami administracji państwowej i samorządowej,
  • sądami cywilnymi, karnymi, gospodarczymi, polubownymi,
  • Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
  • Sądem Najwyższym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Trybunałem Konstytucyjnym,
 • sporządzanie skarg w związku z naruszeniem praw człowieka w tym reprezentowanie przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.